Home » Nieuws » Emissie eisen huisvestingssystemen veehouderijen worden strenger

Emissie eisen huisvestingssystemen veehouderijen worden strenger

Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren.

(Tekst bewerkt op 30 september 2014).

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het huidige “Besluit huisvesting” vervangen door het “Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren”. De tekst is te vinden in Staatscourant 2014, nummer 24770, gepubliceerd op 19 september 2014.
Zienswijzen indienen?
Iedereen kan tot en met 17 oktober 2014 schriftelijk zienswijzen indienen.

De maximale emissiewaarden gaan gelden voor nieuwe stallen en voor grotere uitbreidingen van bestaande stallen die met meer dan de helft van het vloeroppervlak gaan uitbreiden (meer dan 50%).

Aangescherpte emissiewaarden

De aangescherpte maximale emissiewaarden voor ammoniak worden strenger voor de diercategorieën:

 • melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)
 • vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking (D 3)
 • legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2)
 • diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (E 4)
 • vleeskuikens (E 5)

Tegelijk met de inwerkingtreding van het besluit wijzigt straks ook de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Daarin worden de geactualiseerde emissiefactoren opgenomen.

Uitzonderingen

Er komen uitzonderingen bij voor:

 • varkens met 2- en 3 sterren van het Beter Leven Kenmerk
 • vrijloopstallen bij de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Er gelden geen uitzonderingen meer voor:

 • biologisch gehouden pluimvee
 • biologisch gehouden melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Wel of niet beweiden

Uit de nieuwe (voorlopige) Rav lijst valt op te maken dat er géén verschil meer wordt gemaakt tussen het wel of niet beweiden van melkvee. Per stalsysteem geldt er dus nog maar 1 emissiefactor.
Bij bijvoorbeeld een traditionele roostervloer, golden de volgende emissiefactoren volgens de huidige Rav lijst:

 • Beweiden (A 1.100.1): 9,5 kg NH3 per dierplaats per jaar,
 • Permanent opstallen (A 1.100.2): 11,0 kg NH3 per dierplaats per jaar

In de nieuwe (per 2015) Rav is de emissiefactor voor “overige huisvestingssystemen” vastgesteld op 13,0 kg NH3 per dierplaats per jaar.

De maximaal toelaatbare ammoniak emissie is momenteel 9,5 kg NH3 per dierplaats per jaar. Naar verwachting wordt ook deze waarde in de toekomst aangescherpt.
Nieuwbouw met een traditionele roostervloer waarbij de koeien beweid worden is met ingang van het nieuwe besluit niet meer mogelijk. Er geldt dan immers een emissiefactor van 13,0 kg NH3/koe en dat is hoger dan 9,5 kg NH3/koe.

Download de Nieuwe Rav lijst voor diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar:
geactualiseerde_emissiefactoren_rundvee

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar gelden de volgende regels:

Huidige situatie tot 2015
Melkveestallen, of uitbreidingen met minder dan de helft van het oppervlak, opgericht tussen 1 april 2008 en 1 januari 2015. Maximale emissiewaarde 12,2 kg NH3 per dierplaats per jaar.
Deze maximale emissie waarde geldt niet, indien vóór 1 april 2008 reeds een milieuvergunning of bouwvergunning was verleend.

Vanaf 2015
Vanaf 2015 geldt een maximale emissiewaarde van 11,0 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Vanaf 2018
Vanaf 2018 geldt een maximale emissiewaarde van 8,6 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Geen overgangsregeling

Er komt voor zover bekend geen overgangsregeling. Als u bouwplannen heeft, nog bezig bent met het bouwen van een nieuwe stal, of met een uitbreiding van een bestaande stal met meer dan 50%, dan heeft u per 1 januari 2015 direct met de nieuwe eisen te maken.

De ammoniakberekeningen (Aagrostacks, of Aerius) voor de aanvraag van een Natuurbeschermingswet (Nb) vergunning zullen in de nieuwe situatie waarschijnlijk hoger, en dus ongunstiger, uitvallen.

Externe links:

Huidig Besluit huisvesting (InfoMIL)

Ontwerp Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren (InfoMIL)


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van belangrijke wijzingen in de regelgeving voor de melkveehouderij sector?
Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief!

[wysija_form id=”1″]


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.