Agrarische bouw

Uitbreiding Loods Bloesemlaan23

Uitbreiding Loods Bloesemlaan23

De uitbreiding van een fruitbewaarplaats aan de Bloesemlaan 23 te Zeewolde is bouwkundig bijna gereed. Eind 2018 is de gewapend betonvloer van de loods onder dak gestort. Inmiddels zijn de koelcellen geplaatst, deze bestaan uit geïsoleerde stalen sandwichpanelen.

Agrarisch

Agrarisch

Bouwbureau Wedekind is gespecialiseerd in de agrarische sector en dan met name het adviseren, ontwerpen en tekenen van ligboxenstallen. Heeft u plannen om uw melkveehouderij uit te breiden door een nieuwe rundveestal of jongveestal te bouwen? Ik kan u begeleiden en adviseren met het ontwerpen en tekenen van uw nieuwe ligboxenstal of jongveestal. Tevens kan de volledige aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouw- en milieuvergunning) voor u geregeld worden.