Bedrijfshallen

BENG Energieprestatie

BENG Energieprestatie

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

Deze eisen gelden voor zowel woningbouw, als voor utiliteitsbouw.

Het huidige Bouwbesluit stelt tot 1 januari 2021 door middel van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Met de invoering van BENG in 2021 komen de huidige EPC eisen te vervallen.