Home » Constructieberekening

Categorie: Constructieberekening

Zonnepanelen op bestaande daken

Wilt u op een bestaand dak zonnepanelen gaan leggen? Doe dit dan niet zonder eerst een controleberekening van de bestaande dakconstructie te laten maken! Uw verzekeraar wil aangetoond hebben dat de bestaande dakconstructie voldoende sterk is om het extra gewicht van zonnepanelen te kunnen dragen. Zonder een controleberekening bent u mogelijk niet verzekerd, wanneer er schade aan de zonnepanelen ontstaat door de dragende constructie.

De afgelopen 3 maanden heb ik vele daken, vooral die van agrarische bedrijfsgebouwen, doorgerekend. Vaak voldoen de bestaande spanten, maar bij oudere gebouwen zijn vaak aanpassingen nodig, zoals extra kipsteunen of trekstangen.
Bedrijfsgebouwen hebben vaak een lichte dakconstructie van sandwichpanelen. Wanneer hier zonnepanelen op worden gelegd, neemt het eigen gewicht van het dak met zo’n 50% tot 75% toe.

Luchtfoto waarop aangegeven staat welke dakvlakken geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen

 

Tabel met overzicht Unity Checks spantberekeningen

 

Controle stalen spant, waarbij de rode staven te zwaar worden belast door zonnepanelen op het dak.

Naast particuliere opdrachtgevers heb ik opdrachten gehad van o.a. Agreco / One Solar te Bladel voor het maken van dakstudies.

Constructieberekeningen bedrijfshal TGLS! Nieuwegein

TGLS! heeft nieuwbouwplannen voor een bedrijfshal te Nieuwegein. Voor dit pand heb ik de constructieberekeningen- en tekeningen gemaakt. Het ontwerp van de bedrijfshal met kantoorgedeelte is van Architektenburo Guido Bakker uit Veenendaal.

De magazijnvloer van de bedrijfshal zal gedeeltelijk worden belast door stellingen. Hiervoor is zwaardere wapening in de betonvloer berekend en is er ponswapening nodig boven de heipalen.

Constructieberekening klimtoren

Constructieberekeningen, maar dan “net even anders”.

Voor “Even Buiten“, een bedrijf in Zeewolde dat buitensport activiteiten organiseert, heb ik constructieberekeningen gemaakt voor een klimtoren met tokkelbaan.
De klimtoren staat op het Scouting terrein in Zeewolde en is reeds in gebruik genomen. De constructie van de toren bestaat uit standaard steigerbuizen en is aan één zijde bekleed met hout, zodat deze als klimwand gebruikt kan worden. Een zeecontainer dient  daarbij als verankering van de constructie.

 

Uitbreiding melkveehouderij te Lelystad naar aannemers

Aanbesteding bestek en tekeningen

Het bestek met bijbehorende tekeningen en constructieberekeningen voor de uitbreiding van de melkveehouderij aan de Plavuizenweg 1 te Lelystad is vanochtend naar een aantal aannemers verstuurd voor de aanbesteding. Het project omvat het deels slopen en opnieuw overkappen van een bestaande ligboxenstal, de uitbreiding van een ligboxenstal en de bouw van een kapschuur.

plavuizenweg_1-bestektekening
Bestektekening ligboxenstal en kapschuur

Dit project is begin 2016 door Bouwbureau Wedekind opgestart met het maken van een voorlopig ontwerp. Daarna is een wijzigingsplan gemaakt om de vergroting van het bouwblok mogelijk te maken en is tevens een MER-beoordelingsnotitie opgesteld en een “Verklaring Van Geen Bedenkingen” (VVGB) in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. Net voor de zomervakantie is de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, milieu, slopen en kappen bomen ingediend bij de gemeente Lelystad.

Mijn locatie
Bereken route

 

Opdrachten door sociale media

Via sociale media (Facebook) ben ik weer in contact gekomen met een oud studiegenoot die samen met haar man Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen (BOAH) runt. Het buro is gevestigd in Dalen (Drenthe).
Ze werken momenteel o.a. aan de verhuizing van de Draka fabriek van Amsterdam naar Emmen, waarvoor gefaseerd machinelijnen overgeheveld worden. Draka maakt allerhande kabels en voor de meeste machinelijnen moeten er nieuwe draag- en hulpconstructies ontworpen en berekend worden. Voor het maken van de constructieberekeningen heeft BOAH mijn hulp ingeschakeld.

Draka fabriek Emmen bordes voor plaatsing silo's
Draka fabriek Emmen bordes voor plaatsing silo’s (schets BOAH)

Veel aanvragen constructieberekeningen in 2016

De afgelopen 2 maanden heb ik veel aanvragen gekregen voor het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen. Het leuke is dat de aanvragen uit alle windstreken komen, van Vaals (Limburg) tot Harlingen (Friesland)!

Hieronder een paar voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten dit jaar:

  • Het berekenen van een stalen ligger met een overspanning van 4,20m voor een winkel in Vaals, vanwege het slopen van een dragende wand.
  • De berekening van een funderingsbalk van een woning in Zeewolde om een kleine uitbouw mogelijk te maken.
  • Voor het maken van een nieuwe verdiepingsvloer in een woonboerderij te Harlingen waren berekeningen nodig van 3 stalen liggers, houten balklagen en een portaal ondersteund door kolommen.
  • De eigenaar van een bedrijfspand in Zeewolde heeft in de bedrijfshal een betonvloer die is verzakt. Er zijn daarvoor constructberekeningen gemaakt voor een nieuwe gewapend betonvloer op stalen buispalen.

Gaat u bouwen of verbouwen en heeft u daarvoor constructieberekening nodig? Vraag dan een vrijblijvende offerte op via het contactformulier.
Wilt u een eenvoudige berekening van een stalen ligger of spant, of houten balklaag, kijk dan eerst even op desbetreffende pagina’s.

Bouw caravanstalling Adelaarsweg van start

Dhr. Hellinga, eigenaar van Caravan Hilton, gaat een nieuwe caravan- en camperstalling bouwen van 40 x 130 m aan de Adelaarsweg 5 in Zeewolde. Voor dit project heb ik de bouwtekeningen, vergunning aanvraag en constructieberekeningen gemaakt en een bestek geschreven voor de aanbesteding. De gemeente heeft inmiddels de vergunningen verleend en de constructieberekeningen goedgekeurd, zodat na de kerstvakantie gestart kan worden met de bouw.

De loods heeft een plint van prefab betonpanelen met daarboven stalen sandwichelementen. Het dak bestaat ook uit stalen sandwichelementen en wordt volgelegd met zonnepanelen. Het gebouw is opgedeeld in 4 brandcompartimenten, waarvan de brandscheidende wanden bestaan uit 60 minuten brandwerende stalen sandwichpanelen. De staalconstructie is bij deze brandwanden dubbel (aan weerszijden van de wand) uitgevoerd.

Het gebouw heeft een houten verdiepingsvloer bestaande uit een houten balklaag die op stalen balken worden opgelegd.

De fundering bestaat uit een paalfundering van prefab betonnen heipalen en een gewapend betonnen ringbalk met dwarsbalken onder de brandcompartiment wanden. Om de horizontale spatkrachten uit de staalconstructie te kunnen opnemen worden de paalkoppen voorzien van extra wapeningsstaven. Op deze manier hoeven er geen schoorpalen te worden geheid, wat een flinke besparing oplevert.

Bouw- en montageservice Hogendoorn uit Werkhoven start medio januari 2016 met de bouw.

Matrix software voor constructieberekeningen

Bouwbureau Wedekind gestart met Matrix software voor constructieberekeningen.

De afgelopen maanden kreeg ik steeds meer aanvragen voor het maken van constructieberekeningen, waarvan ik een deel vanwege van het ontbreken van de juiste software moest uitbesteden. Na wat vergelijkend onderzoek ben ik terecht gekomen bij Matrix software en heb ik een demo versie van Matrix Frame 2d raamwerken en de Matrix toolbox kunnen uitproberen, waarna ik heb besloten in het pakket te investeren. Om met het pakket te leren werken heb ik een eendaagse cursus gevolgd, waarin je net de handigheidjes worden aangeleerd om sneller een constructieschema op te bouwen en de belastingen en belastingcombinaties op de juiste wijze in te voeren.

Inmiddels ben ik wat vertrouwder geraakt met de software en heb de eerste projecten daarmee berekend.

  • Staalconstructie stalen spanten en liggers vloer + houten balklaag voor een camperstalling
  • Stalen liggers voor de verbouwing van een woning
  • De betonconstructie van de onderbouw (mestkelder) van een sleufsilo, afmetingen en wapening van de keldervloer en kelderwanden
  • Windverbanden staalconstructie van een ligboxenstal
  • Lateien, houten gordingen, stalen spant, houten balklaag vlieringen de hoek- en kilkepers voor een woning

 

 

Jachthavengebouw te Warmond

Voor een opdrachtgever heb ik een jachthavengebouw ontworpen met een gecombineerde kantoor- en industriefunctie, dat gebouwd gaat worden in Warmond (Zuid Holland). De opdrachtgever had in eerste instantie een eigen plan ingediend, maar deze werd door de gemeente afgewezen.

Om aan de eisen van de welstand tegemoet te komen, heeft mijn bureau in korte tijd een nieuw ontwerp gemaakt, wat wel werd geaccepteerd door de welstandscommissie. Daarna is het plan verder uitgewerkt (bestektekening en principedetails) en aangevuld met bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie). Inmiddels is de aanvraag door de gemeente ontvankelijk verklaard en ligt het plan ter inzage.

Deze week heb ik ook opdracht gekregen om de constructieberekeningen- en tekeningen voor dit project te maken.

Eenvoudige visualisatie van het jachthavengebouwtje.
Eenvoudige visualisatie van het jachthavengebouwtje.

Controleberekening staalconstructie verbouwing bedrijfshal

Op het dak een farmaceutisch bedrijf aan de Zuiveringweg te Lelystad, dat momenteel grondig verbouwd wordt, komt een nieuwe grote koelunit te staan. De opdrachtgever heeft me verzocht een controleberekening te maken om te onderzoeken of de spanten sterk genoeg zijn om het extra gewicht van de koelunit te kunnen dragen.

Omdat er geen duidelijke constructietekeningen voorhanden waren, heb ik de bestaande staalconstructie in het werk bekeken en ingemeten. Uit de berekening bleek dat de spanten voldoende sterk waren uitgevoerd om het extra gewicht op het dak te kunnen dragen. Verder kwam een bestaande kolom door de verbouwing midden in een ruimte te staan. Hiervoor is een onderslagbalk berekend, zodat de kolom opgeschoven kon worden tegen een wand aan.

Lelypharma-P1000701