Home » Diensten

Categorie: Diensten

Veel aanvragen constructieberekeningen in 2016

De afgelopen 2 maanden heb ik veel aanvragen gekregen voor het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen. Het leuke is dat de aanvragen uit alle windstreken komen, van Vaals (Limburg) tot Harlingen (Friesland)!

Hieronder een paar voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten dit jaar:

 • Het berekenen van een stalen ligger met een overspanning van 4,20m voor een winkel in Vaals, vanwege het slopen van een dragende wand.
 • De berekening van een funderingsbalk van een woning in Zeewolde om een kleine uitbouw mogelijk te maken.
 • Voor het maken van een nieuwe verdiepingsvloer in een woonboerderij te Harlingen waren berekeningen nodig van 3 stalen liggers, houten balklagen en een portaal ondersteund door kolommen.
 • De eigenaar van een bedrijfspand in Zeewolde heeft in de bedrijfshal een betonvloer die is verzakt. Er zijn daarvoor constructberekeningen gemaakt voor een nieuwe gewapend betonvloer op stalen buispalen.

Gaat u bouwen of verbouwen en heeft u daarvoor constructieberekening nodig? Vraag dan een vrijblijvende offerte op via het contactformulier.
Wilt u een eenvoudige berekening van een stalen ligger of spant, of houten balklaag, kijk dan eerst even op desbetreffende pagina’s.

Vuurlast Methode BvB 2007 toegevoegd aan menu diensten

Indien een brandcompartiment groter is dan 1000 m², dan moet met een gelijkwaardigheidsverklaring worden onderzocht of een groter brandcompartiment wel of niet toelaatbaar is.

Een gelijkwaardigheidsverklaring kan worden opgesteld aan de hand van de Methode Beheersbaarheid van Brand 2007 (Methode BvB 2007). Van veel agrarische gebouwen en bedrijfshallen of opslagloodsen is de oppervlakte groter dan 1000 m² en meestal is het niet gewenst of mogelijk het gebouw op te delen in brandcompartimenten. Lees meer.

Woning verbouwen of uitbreiden?

Heeft uw plannen om uw eigen koopwoning te verbouwen?

Vaak wordt er dan door de opdrachtgever een aannemer of klussenbedrijf ingeschakeld om de bouwtekeningen te maken en de uitbreiding te bouwen. Veel kleine uitbreidingen en verbouwingen zijn vergunningvrij te bouwen, maar het kan ook zijn dat u wél een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig heeft. Doe daarom eerst de vergunningcheck!

U kunt natuurlijk direct naar een aannemer stappen en deze de hele verbouwing of uitbreiding laten verzorgen, maar dit hoeft niet de beste of meest voordelige methode te zijn.
Een wellicht betere manier is om het bouwkundige tekenwerk en de eventuele vergunning aanvraag te laten verzorgen door ons bureau. Met een duidelijke bouwtekening kunt u dan een aantal aannemers benaderen om een offerte te laten maken. De voordelen om Bouwbureau Wedekind in te schakelen zijn:

 • Er wordt gekeken of uw vergunningvrij kunt bouwen, of dat een omgevingsvergunning nodig is
 • U krijgt een duidelijke bouwtekening met alle relevante informatie
 • Desgewenst ook een 3D visualisatie, zodat u al in de ontwerpfase kunt beoordelen hoe de verbouwing of uitbreiding bij de bestaande woning past
 • Er wordt gecontroleerd of uw bouwplannen constructieve gevolgen hebben en zo nodig worden constructieberekeningen gemaakt, zodat u tijdens de bouw niet met onaangename verrassingen en stagnatie van de bouw wordt geconfronteerd
 • Concurrerende offertes doordat u een aantal aannemers kunt benaderen voor een prijsopgave
 • Bouwbureau Wedekind is een onafhankelijk tussenpersoon tussen u (de opdrachtgever) en de aannemer
 • Controle tijdens de bouw en oplevering mogelijk

Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden!

Online berekening stalen balk, ligger, latei of kapspant

Via deze module krijgt u snel een ontwerp berekening volgens de geldende norm (NEN of Eurocode) om het profieltype (HEA, HEB, IPE) te kunnen bepalen. Zo kunt u in een vroeg stadium van uw bouwplan al rekening houden met de afmetingen van de staalconstructie en kunt u dit in uw plan integreren.

Voor ingewikkeldere berekeningen, of volledige berekeningen van een staalconstructie inclusief windverbanden, stabiliteit en verbindingen is de module niet geschikt. U kunt dan contact opnemen voor een vrijblijvende offerte.

Gedigitaliseerde plattegrond van originele afdruk op papier

Plattegronden woning gedigitaliseerd

Een opdrachtgever in Zeewolde wil zijn woning uit 1990 bij een makelaar te koop zetten, maar heeft daar alleen nog een “oude” bouwkundige tekening van. Op de tekening heeft de opdrachtgever zelf maatlijnen veranderd en wat dingen ingetekend, waardoor de plattegrond tekening niet echt presentabel is voor de makelaar. Nu is het met een fotobewerkingsprogramma (Photoshop) mogelijk om een goede scan te maken en wat overbodige zaken “weg te gummen”, maar dat zou in dit geval lastig zijn en in ieder geval veel tijd kosten.

De opdrachtgever heeft mij daarom gevraagd de tekening te “digitaliseren”, ofwel deze in mijn CAD tekenprogramma na te tekenen. Met een duidelijk origineel en goede maatvoering is dit vrij snel te doen en dat levert een nette plattegrond op waar de makelaar prima een mooie brochure van kan maken.

Klik op een afbeelding voor een grotere weergave.

Gedigitaliseerde plattegrond van originele afdruk op papier
Gedigitaliseerde plattegrond van originele afdruk op papier
Een scan van de originele plattegrond tekening
Een scan van de originele plattegrond tekening

Voor verkooptekeningen is het ook mogelijk deze te voorzien van 2D “schets” symbolen. Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de leverancier van het tekenprogramma waar ik mee werk. Ook kan aan de hand van 2D plattegronden en gevels een 3D model getekend worden, zie 3D visualisaties.

Plattegrond met 2D schets symbolen (bron: CADez BV)
Plattegrond met 2D schets symbolen (bron: CADez BV)

Waarom een bouwtekening laten maken?

Bouwkundige tekeningen zelf maken of laten doen?

Als u uw woning wilt bouwen of verbouwen, heeft u daar in de meeste gevallen een bouwtekening voor nodig. U moet namelijk een bouwtekening inleveren als u de vergunningsaanvraag indient bij uw gemeente.

Een bouwtekening moet aan specifieke eisen voldoen; het is daarom lastig om zelf een tekening te maken. U kunt beter een professionele partij de opdracht geven om geschikte bouwtekeningen te maken. Als u al een aannemer op het oog heeft die uw nieuwbouw of verbouwing kan uitvoeren, wordt deze vaak gevraagd om de tekening te maken. Dat kan zowel handig als nadelig zijn: deze aannemer is immers niet objectief en kan de tekening aanpassen naar zijn eigen wensen.

Een bouwtekening dient aan de indieningsvereisten voor de vergunning te voldoen

U kunt er daarom beter voor kiezen om de bouwtekening door een bouwkundig tekenbureau te laten maken. Verschillende aannemers kunnen vervolgens een offerte opstellen aan de hand van één en dezelfde tekening. U houdt zo de touwtjes volledig in eigen handen en ontvangt vaker een scherpe prijs dan wanneer u een aannemer direct aanneemt.

Bouwbureau Wedekind maakt de benodigde tekeningen die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en duidelijk zijn voor een aannemer. Ga naar de contactpagina als u een vrijblijvende offerte wilt aanvragen.

3D Visualisaties

Door te werken met een 3D tekenprogramma (ARC+ van CADez te ’s Hertogenbosch) is het mogelijk een woning, of ander gebouw direct in 3D te tekenen. De opdrachtgever krijgt zo in een vroeg stadium een ruimtelijk beeld van de nieuwbouw of verbouwing. Door het tekenmodel met een (extern) renderprogramma te bewerken, kunnen er ook kleuren en materialen aan het model worden toegekend.

Zo kunnen we bijv. laten zien hoe het gebouwmodel er uitziet in een donkere steen, of juist met een lichte steen. Ook kunnen we de kozijnen en draaiende delen in verschillende kleuren laten zien.

De nieuwste ARC+ update, versie 2011, maakt het mogelijk om de tekening te bewerken en direct in preview rendervensters te zien wat het ruimtelijke resultaat is. Een extern renderpakket is niet meer nodig! Het programma wordt gedemonstreerd in het SBS 6 programma “Huizenjacht”. Klik voor een demonstratievideo op deze link.

Wilt u een 3D visualisatie laten maken?
Op basis van aan te leveren (2D) tekeningen op papier, of digitaal, kunnen we het model in 3D opzetten en daarna een visualisatie van uw voorkeur van maken.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van de mogelijkheden, variërend van eenvoudige renderings zonder omgeving, tot volledige artist impressies van het gebouw in zijn omgeving.