Home » Duurzame energie

Categorie: Duurzame energie

Geen mini windmolens op daken buitengebied Zeewolde

De gemeente Zeewolde geeft geen verruiming in het bestemmingsplan voor de bouwmogelijkheden van mini windmolens op daken van gebouwen in het buitengebied.

Bouwbureau Wedekind heeft een principe aanvraag ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van mini windturbines op daken van agrarische gebouwen binnen de gemeente.

De reactie van de gemeente is als volgt:

De (voorgestelde) rij windmolens op het dak zijn beeldbepalend en hebben grote invloed op de verschijningsvorm van de bebouwing. Vooralsnog willen we dan ook de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan voor een dergelijke ontwikkeling niet verruimen en moeten de windmolens op gebouwen binnen de maximale bouwhoogte blijven, danwel als ondergeschikt bouwdeel, indien de ruimtelijke invloed op de verschijningsvorm beperkt is/blijft.

Principe aanvraag mini-windturbies op daken in buitengebied.
Principe aanvraag mini-windturbies op daken in buitengebied.

Chinese zonnepanelen worden duurder door exportheffing

Zonnepanelen uit China worden duurder.

Er komt definitief een heffing op uit China geïmporteerde zonnepanelen, waardoor deze duurder zullen worden. De Europese Commissie heeft besloten een tijdelijke invoerheffing op te leggen om een einde te maken aan de door China zwaar gesubsidieerde panelen.

De EU gaat een heffing opleggen van 11,8 procent. Dit tarief, dat vanaf donderdag ingaat, zal 2 maanden gaan gelden. Als overleg met de Chinezen niet tot een oplossing leidt, dan zal de heffing gaan oplopen tot wel 47,6 procent. Duitsland vind de heffing op Chinese zonnepanelen een grote fout.

Mini windturbines op een stal in Wichmond

Nog een visualisatie van een stal met mini windturbines

Voor een veehouder in Wichmond heeft Bouwbureau Wedekind een visualisatie gemaakt waarmee de boer naar de gemeente kan om zijn plannen aan de gemeente voor te leggen. Voor een vergunning aanvraag (omgevingsvergunning) voor de mini windturbines is het namelijk niet duidelijk welk bouwwerk moet worden aangevraagd. Is het een bijgebouw? Bouwen op of aan het hoofdgebouw? Als het plaatsen van de windmolens wordt gezien als “bijbehorend bouwwerk bouwen”, dan is deze activiteit omgevingsvergunningplichtig.
Als ook nog de maximale bouwhoogte die in het bestemmingsplan staat wordt overschreden, dan moet daar een vrijstelling worden aangevraagd.

Het is dus aan te raden om vooraf goed bij de gemeente te informeren naar de (on)mogelijkheden!

Mini windturbines op een stal in Wichmond
Mini windturbines op een stal in Wichmond

Bouwbureau Wedekind kan u bij de aanvraag van dienst zijn.

Visualisatie windturbies en zonnepanelen op het dak van een stal

Duurzame energie met kleine windturbines en zonnepanelen

Wind Solar Hybrid Power System

In opdracht van Hans Ramp, eigenaar van Impact Genetics en gevestigd in Tsjechië heb ik een visualisatie gemaakt van het “Wind Solar Hybrid System”. Het systeem bestaat uit één of meerdere windmolens én zonnepanelen, waarmee uw eigen groene stroom wordt opgewekt. De kleine windturbines hebben een rotordiameter van ø 3,00 m en leveren 2,0 kW. Het basissysteem bestaat uit 1 windturbine, 4 m² zonnepanelen, controller, inverter en accupakket. Op deze manier wordt uit de wind en zon duurzame energie opgewekt die het mogelijk maakt een deel van het bedrijf of privé gebruik in de eigen energiebehoefte te laten voorzien. De leverprijs voor dit systeem is momenteel €5200,00 exclusief montage en BTW.
Een groot systeem dat een melkveehouderij met 150 melkkoeien dagelijks van stroom voorziet en met accu´s een reserve heeft voor 2-3 dagen zonder wind en zonder zon bestaat uit 10 windmolens van 2 kW, 36 m² zonnepanelen en 60 accu’s. Volgens dhr. Ramp ligt de terugverdientijd van de systemen rond 2 jaar. Daarna is uw stroom gratis.

Meer lezen