Home » Utiliteitsbouw

Categorie: Utiliteitsbouw

Bouw caravanstalling Adelaarsweg van start

Dhr. Hellinga, eigenaar van Caravan Hilton, gaat een nieuwe caravan- en camperstalling bouwen van 40 x 130 m aan de Adelaarsweg 5 in Zeewolde. Voor dit project heb ik de bouwtekeningen, vergunning aanvraag en constructieberekeningen gemaakt en een bestek geschreven voor de aanbesteding. De gemeente heeft inmiddels de vergunningen verleend en de constructieberekeningen goedgekeurd, zodat na de kerstvakantie gestart kan worden met de bouw.

De loods heeft een plint van prefab betonpanelen met daarboven stalen sandwichelementen. Het dak bestaat ook uit stalen sandwichelementen en wordt volgelegd met zonnepanelen. Het gebouw is opgedeeld in 4 brandcompartimenten, waarvan de brandscheidende wanden bestaan uit 60 minuten brandwerende stalen sandwichpanelen. De staalconstructie is bij deze brandwanden dubbel (aan weerszijden van de wand) uitgevoerd.

Het gebouw heeft een houten verdiepingsvloer bestaande uit een houten balklaag die op stalen balken worden opgelegd.

De fundering bestaat uit een paalfundering van prefab betonnen heipalen en een gewapend betonnen ringbalk met dwarsbalken onder de brandcompartiment wanden. Om de horizontale spatkrachten uit de staalconstructie te kunnen opnemen worden de paalkoppen voorzien van extra wapeningsstaven. Op deze manier hoeven er geen schoorpalen te worden geheid, wat een flinke besparing oplevert.

Bouw- en montageservice Hogendoorn uit Werkhoven start medio januari 2016 met de bouw.

Jachthavengebouw te Warmond

Voor een opdrachtgever heb ik een jachthavengebouw ontworpen met een gecombineerde kantoor- en industriefunctie, dat gebouwd gaat worden in Warmond (Zuid Holland). De opdrachtgever had in eerste instantie een eigen plan ingediend, maar deze werd door de gemeente afgewezen.

Om aan de eisen van de welstand tegemoet te komen, heeft mijn bureau in korte tijd een nieuw ontwerp gemaakt, wat wel werd geaccepteerd door de welstandscommissie. Daarna is het plan verder uitgewerkt (bestektekening en principedetails) en aangevuld met bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie). Inmiddels is de aanvraag door de gemeente ontvankelijk verklaard en ligt het plan ter inzage.

Deze week heb ik ook opdracht gekregen om de constructieberekeningen- en tekeningen voor dit project te maken.

Eenvoudige visualisatie van het jachthavengebouwtje.
Eenvoudige visualisatie van het jachthavengebouwtje.

Voorkom brand in uw bedrijf.

Voorkom brand in uw bedrijf met de onderstaande tips en checklist

Op de site checklist brand staan aanwijzingen en een checklist om het ontstaan van brand in uw bedrijf te voorkomen.
De Checklist Brandstichting en de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO/NCW en MKB-Nederland.

Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen.

Wat zijn de meest algemeen voorkomende oorzaken van brand?

  • brandgevaarlijke werkzaamheden
  • onveilig gebruik van de elektrische installatie
  • brandstichting

Voor agrarische bedrijven geldt nog een aantal specifieke oorzaken voor het ontstaan van brand:

  • verkeerd gebruik van elektrische apparatuur
  • (las)werkzaamheden
  • hooibroei

Om agrarische ondernemers bewust te maken van de gevaren en hen te helpen bij het voorkomen van stalbranden, is de checklist stalbranden opgesteld.

Constructieberekeningen voor uitbreiding racketcentrum Zeewolde

Het racketcentrum Zeewolde gaat uitbreiden met een fitnessruimte. De nieuwe ruimte van 2 bouwlagen wordt omhuldt met 2 dichte gevels en 2 vliesgevels en is ontworpen door René Smit Architecten BNA uit Zeewolde.

Bouwbureau Wedekind heeft in overleg met de architect en opdrachtgever voorstellen gemaakt voor de staalconstructie en deze doorgerekend, zodat de architect de constructies in het definitief ontwerp (DO) kan intekenen. De constructie moet niet alleen functioneel zijn, maar ook esthetisch in het ontwerp van de architect passen.