Home » Woningbouw

Categorie: Woningbouw

Visualisatie woonboot

Woonboot te Zeewolde

Voor de nieuwbouw van een woonboot aan de Beloop (Blauwe Diamant) in Zeewolde is afgelopen week de omgevingsvergunning verleend.

Voor dit project heb ik het bouwkundige tekenwerk gemaakt en de bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie en MPG).

De “fundering” bestaat uit een prefab betonbak die zorgt voor het drijvende vermogen. De draagconstructie van de vloeren en het dak bestaat uit een staalconstructie met een houten balklaag. De wanden worden vervaardigd in Houtskeletbouw (HSB).

Extra aandacht bij het tekenwerk ging uit naar een nauwkeurige maatvoering, dit was voor de opdrachtgever erg belangrijk in verband met de beoogde indeling en inrichting van de ruimtes. Daarom heb ik naast een plattegrond schaal 1:100 voor de vergunningsaanvraag ook een werkplattegrond op schaal 1:20 gemaakt. Daarop staan de kozijnen, staalconstructie en wanden gemaatvoerd en zijn de HSB stijlen ingetekend.

De betonbak is inmiddels gereed en de opbouw van de woonboot zal binnenkort van start gaan.

Update 30 oktober 2019

De betonbak, de “romp” en  fundering” van de woonboot ligt al een tijdje op zijn plek en inmiddels is de opbouw al in een vergevorderd stadium. De hele bovenbouw bestaat uit Houtskeletbouw (HSB). De wanden hebben een hoge isolatiewaarde, doordat er niet alleen 140 mm minerale wol tussen de stijlen wordt aangebracht, maar er ook een HR isolatieplaat dik 40 mm aan de buitenzijde voor de stijlen wordt aangebracht. Deze zorgt dat de stijlen niet direct in contact komen met de (koude) buitenlucht. De HR isolatie heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt (lamda waarde, ofwel λ) van 0,022 W/m.K, waarmee de isolatiewaarde van de gevels uitkomt op een Rc waarde van 4,7 m².K/W.

Vanaf 1 november vergunningvrij uitbouwen tot 4 meter

Vanaf 1 november 2014 wordt het vergunningvrij uitbouwen (vergroten) van het hoofdgebouw uitgebreid van 2,5 naar 4 meter.

Verder wordt het mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld hun ouders kunnen verzorgen. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. De eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar.

Deze wijzigingen staan in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en zijn bekend gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988.

Let op, ook al mag u (meer) vergunningvrij bouwen, als eigenaar blijft u wel verantwoordelijk voor het veilig kunnen gebruiken van het bouwwerk. Gaat u dragende bouwdelen slopen, laat dan vooraf een constructieberekening maken!

Externe link: informatie Rijksoverheid

achtererfgebied


 

BTW verlaging verbouwen eigen woning gaat in op 1 maart a.s.

BTW verlaging arbeidskosten naar 6%

Op woensdag 13 februari is een woningmarktakkoord tot stand gekomen waarin is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd bij het verbouwen van bestaande woningen.

Het btw tarief wordt tijdelijk verlaagd van 21% naar 6% en geld alleen voor de arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De tijdelijke regeling gaat in op 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Voor 1 maart 2013 publiceren het ministerie van Financiën en de Belastingdienst meer informatie over deze maatregel.

Bron: Belastingdienst

Eén interieur, 20 kleuren

Bij het ontwerp voor een nieuwe keuken in een bestaande woning speelt de kleur van de achterwand een belangrijke rol. In een 3D visualisatie van het interieur heb ik 20 verschillende kleuren gekozen voor de achterwand van de woonkamer en keuken. Nu is het mogelijk een goede indruk van een toegepaste kleur te krijgen zonder ook maar 1 lik verf op de muur te smeren.

20 Mogelijke kleuren voor woonkamer / keuken.

Meer lezen

Woning verbouwen of uitbreiden?

Heeft uw plannen om uw eigen koopwoning te verbouwen?

Vaak wordt er dan door de opdrachtgever een aannemer of klussenbedrijf ingeschakeld om de bouwtekeningen te maken en de uitbreiding te bouwen. Veel kleine uitbreidingen en verbouwingen zijn vergunningvrij te bouwen, maar het kan ook zijn dat u wél een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig heeft. Doe daarom eerst de vergunningcheck!

U kunt natuurlijk direct naar een aannemer stappen en deze de hele verbouwing of uitbreiding laten verzorgen, maar dit hoeft niet de beste of meest voordelige methode te zijn.
Een wellicht betere manier is om het bouwkundige tekenwerk en de eventuele vergunning aanvraag te laten verzorgen door ons bureau. Met een duidelijke bouwtekening kunt u dan een aantal aannemers benaderen om een offerte te laten maken. De voordelen om Bouwbureau Wedekind in te schakelen zijn:

 • Er wordt gekeken of uw vergunningvrij kunt bouwen, of dat een omgevingsvergunning nodig is
 • U krijgt een duidelijke bouwtekening met alle relevante informatie
 • Desgewenst ook een 3D visualisatie, zodat u al in de ontwerpfase kunt beoordelen hoe de verbouwing of uitbreiding bij de bestaande woning past
 • Er wordt gecontroleerd of uw bouwplannen constructieve gevolgen hebben en zo nodig worden constructieberekeningen gemaakt, zodat u tijdens de bouw niet met onaangename verrassingen en stagnatie van de bouw wordt geconfronteerd
 • Concurrerende offertes doordat u een aantal aannemers kunt benaderen voor een prijsopgave
 • Bouwbureau Wedekind is een onafhankelijk tussenpersoon tussen u (de opdrachtgever) en de aannemer
 • Controle tijdens de bouw en oplevering mogelijk

Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden!

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen

Als de energiebesparende maatregelen die u neemt op basis van een Maatwerkadvies Energiebesparing leiden tot een verbetering van de Energie Index (EI) van tenminste 0.50, kunt u daarvoor een subsidie van € 300,00 ontvangen. Lukt het u om de EI met tenminste 0.75 te verbeteren, dan ontvangt u een subsidie van € 750,00. U dient dus eerst een officieel maatwerkadvies met energielabel te laten opstellen.

Wat zijn de voorwaarden voor de Rijkspremie Meer Met Minder?

 • U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het gaat daarbij om de woning waar u volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven.
 • Het betreft een woning in Nederland.
 • De maatregelen vloeien voort uit een officieel maatwerkadvies mét een energielabelcertificaat.
 • U dient binnen één jaar na de subsidieaanvraag de werkzaamheden te hebben afgerond en het vaststellingsverzoek te hebben ingediend via uw Meer Met Minder-aanbieder.

Welke maatregelen u neemt, maakt voor de subsidie niet uit. De subsidie is gekoppeld aan de EI (verbetering van tenminste 0.50 of 0.75). Hoe u dat doet, mag u zelf bepalen.

Als EPA adviseur kunnen wij voor u het benodigde maatwerk advies met energielabel opstellen en de subsidie bij Meer Met Minder aanvragen.

BTW verlaging verbouwen en isoleren van woningen

Op dit moment geldt nog een voordelig BTW tarief voor het verbouwen van woningen en het isoleren van woningen.

 1. Verbouwen van een woning.Het renoveren en verbouwen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011. Vanaf 1 juli 2011 geldt weer het 19%-tarief. Hierop is 1 uitzondering. Starten de werkzaamheden vóór 1 juli 2011? Als u deze afrondt vóór 1 oktober 2011, kunt u het 6%-tarief nog hanteren. Werkzaamheden zijn afgerond als ze zijn opgeleverd en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

  Let op!
  Het 6%-tarief geldt alleen voor het arbeidsloon, niet voor de meegeleverde materialen.
  (Bron: Belastingdienst)

 2. Isoleren van een bestaande woning
  De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Voorwaarde is dat de warmteweerstand van de scheidingsconstructie ten minste voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Is de waarde van de gebruikte materialen 50% of minder van de totale isolatiewerkzaamheden? Dan vallen de gebruikte materialen ook onder het 6%-tarief. Is deze waarde meer dan 50%? Dan vallen de materialen onder het 19%-tarief.
  Werkzaamheden buiten de isolatie om, zoals sloopwerk voorafgaand aan de isolatie, de installatie van zonwering of een dakkapel vallen onder het 19%-tarief. Gaat u de woning zowel verbouwen als isoleren? Dan splitst u het werk in een deel verbouwing (19%) en een deel isolatie (6%).
  Er is geen einddatum voor deze regeling.
  (Bron: Belastingdienst)