Home » Diensten » Constructieberekeningen

Constructieberekeningen staal, beton, hout.

Bouwbureau Wedekind kan constructieberekeningen maken voor verbouw of nieuwbouw van woningen, bedrijfshallen, agrarische gebouwen en kantoorgebouwen. De constructieberekeningen worden volgens de geldende normen (Eurocode) gemaakt met behulp van recente rekenprogrammatuur van Matrix Software en zelf ontwikkelde spreadsheets.

Berekeningen voor de bovenbouw

Onderdelen voor de bovenbouw die we kunnen berekenen zijn oa. de volgende staal- en houtconstructies:

 • staalconstructie spanten, portalen inclusief boutverbindingen, stabiliteit en windverbanden,
 • stalen liggers en lateien,
 • berekeningen van houten balklagen voor vloeren en daken,
 • De berekende onderdelen worden op constructietekeningen aangegeven.

Berekeningen voor de onderbouw

Onderdelen voor de onderbouw die we kunnen berekenen zijn oa. de volgende betonconstructies:

 • Betonconstructies en wapening van kelders en mestkelders.
  Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als grondsoort (beddingconstante), grondwaterstand i.v.m. opdrijving, belasting uit de bovenbouw,
 • Funderingen op staal (strokenfundering op zandpakket).
  Aan de hand van de belasting uit de bovenbouw en gegevens van de ondergrond wordt de benodigde afmeting van de funderingsstroken en de benodigde wapening berekend,
 • Funderingen op palen.
  Aan de hand van de belasting uit de bovenbouw en gegevens van de ondergrond (verkregen door sonderingen en een funderingsadvies) wordt de maximale paalbelasting bepaald. Op basis hiervan worden de afmetingen van de betonnen funderingsbalken, de plaats van de heipalen en de benodigde wapening berekend. Alle onderdelen worden op een constructietekening (palenplan en balkenplan) aangegeven.

Voorbeelden

Hieronder een aantal voorbeelden van berekeningen.