Home » Diensten » Bouwkundig tekenwerk

Duidelijke bouwkundige tekeningen voor uw project

 

Bouwbureau Wedekind verzorgt bouwkundig tekenwerk vanaf de ontwerpfase tot en met de werktekeningen in de uitvoeringsfase.

Duidelijke bouwkundige tekeningen vormen de basis voor de succesvolle uitvoering van een project.

Naar keus kan uw project met ons CAD programma in 2D of in 3D (driedimensionaal, alsof u maquette bekijkt) worden uitgewerkt. De ervaring leert dat het al snel snel loont een ontwerp in 3D uit te werken om al vanaf de eerste schetsen duidelijk inzicht in het ontwerp te krijgen. Ook de foutmarge wordt verkleind door in 3D te werken, “smokkelen” kan niet. Als het in 3D klopt, dan zijn ook de afgeleide 2D tekeningen goed! We werken voor zowel particuliere opdrachtgevers als ondernemingen.

Nieuwbouw

occupations_architect1

Voor nieuwbouw kunnen we het tekenwerk verzorgen vanaf het eerste schetsontwerp, tot definitief schetsontwerp en daarna de bestektekeningen, detailtekeningen en werktekeningen. Uw plan wordt getoetst aan het geldende bestemmingsplan en het bouwbesluit en dit wordt in de tekeningen verwerkt. De bestektekeningen worden gebruikt bij de vergunning aanvraag en vormen de basis voor een aanbesteding, waarbij u een aantal aannemers een offerte kunt laten maken. Als u kiest het ontwerp in 3D te laten maken, kunnen er ook visualisaties worden gemaakt, zowel voor het exterieur als het interieur. Zo krijgt u al in de beginfase een goed beeld van het ontwerp en kunt u zien wat de keuze voor andere materialen en kleuren voor effect heeft op het eindresultaat.

Verbouw

Voor verbouwingen en uitbreidingen wordt meestal eerst het bestaande gebouw gedigitaliseerd. Dit kan aan de hand van reeds beschikbare tekeningen, of als deze niet meer accuraat blijken, door het inmeten van de bestaande situatie. we streven altijd naar een ontwerp dat passend is bij de bestaande bebouwing en aan de aansluitdetails tussen bestaand en nieuw wordt veel zorg besteed.

Overig

Aanvullend op het tekenwerk kunnen we voor u ook constructieberekeningen verzorgen en bouwbesluit berekeningen (epc, ventilatie, daglicht).

Voorbeelden

(Tekenwerk in opdracht van Architektenburo Johan Knol).