Home » Nieuws » Pagina 2

Actuele projecten melkveehouderij

Actuele projecten melkveehouderij (februari 2017) Er lopen momenteel 3 projecten waarbij een bestaande melkveehouderij wordt uitgebreid. Twee van deze projecten gaan deze maand in uitvoering. Plavuizenweg 1 Lelystad Het eerste project dat van start gaat is de melkveehouderij aan de Plavuizenweg 1 in Lelystad voor Maatschap Zonderland. Er wordt een ligboxenstal en jongveestal aangebouwd met een …

Meer lezen

Uitbreiding melkveehouderij te Lelystad naar aannemers

Aanbesteding bestek en tekeningen Het bestek met bijbehorende tekeningen en constructieberekeningen voor de uitbreiding van de melkveehouderij aan de Plavuizenweg 1 te Lelystad is vanochtend naar een aantal aannemers verstuurd voor de aanbesteding. Het project omvat het deels slopen en opnieuw overkappen van een bestaande ligboxenstal, de uitbreiding van een ligboxenstal en de bouw van een kapschuur. Dit project is …

Meer lezen

Uitbreiding mekveehouderij Lelystad aangevraagd

Voor de uitbreiding van een melkveehouderij in Lelystad heb ik de benodigde omgevingsvergunning (bouwen, milieu), wijzigingsplan, MER-beoordelingsnotitie en Verklaring Van Geen Bedenkingen Natuurbeschermingswet aangevraagd. De verschillende procedures zijn in behandeling en liggen al een aantal weken ter inzage. De komende periode ga ik werken aan de constructieve uitwerking en het schrijven van een bestek, waarna de …

Meer lezen

Open dag melkveehouderij Van Overbeek 8 april 2016

Op vrijdag 8 april houd melkveehouderij Van Overbeek een open dag. Samen met de deelnemende bedrijven nodigen wij u uit, om tijdens deze open dag, de nieuwe melkveestal te komen bekijken. U bent van 10:00 tot 16:00 uur van harte welkom. Wat is er te zien: 80 stands buitenmelker GEA Swaans emissiearme vloer 650 greenbedding boxen Doda mestscheider Sproeisysteem achterin …

Meer lezen

Veel aanvragen constructieberekeningen in 2016

De afgelopen 2 maanden heb ik veel aanvragen gekregen voor het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen. Het leuke is dat de aanvragen uit alle windstreken komen, van Vaals (Limburg) tot Harlingen (Friesland)! Hieronder een paar voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten dit jaar: Het berekenen van een stalen ligger met een overspanning van 4,20m voor een …

Meer lezen

Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 2016

Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) versie 10. SMK heeft het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 gebubliceerd dat geldig is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Ambitie. Het MDV-ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor de reductie van ammoniakemissie en voor brandveiligheid is voor een aantal diercategorieën verhoogd; Voor melkveestallen is er …

Meer lezen