Home » Nieuws

Open dag melkveehouderij Van Overbeek 8 april 2016

Op vrijdag 8 april houd melkveehouderij Van Overbeek een open dag. Samen met de deelnemende bedrijven nodigen wij u uit, om tijdens deze open dag, de nieuwe melkveestal te komen bekijken. U bent van 10:00 tot 16:00 uur van harte welkom. Wat is er te zien: 80 stands buitenmelker GEA Swaans emissiearme vloer 650 greenbedding boxen Doda mestscheider Sproeisysteem achterin …

Meer lezen

Veel aanvragen constructieberekeningen in 2016

De afgelopen 2 maanden heb ik veel aanvragen gekregen voor het maken van constructieberekeningen voor verbouwingen. Het leuke is dat de aanvragen uit alle windstreken komen, van Vaals (Limburg) tot Harlingen (Friesland)! Hieronder een paar voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten dit jaar: Het berekenen van een stalen ligger met een overspanning van 4,20m voor een …

Meer lezen

Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 2016

Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) versie 10. SMK heeft het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 gebubliceerd dat geldig is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Ambitie. Het MDV-ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor de reductie van ammoniakemissie en voor brandveiligheid is voor een aantal diercategorieën verhoogd; Voor melkveestallen is er …

Meer lezen

Bouw caravanstalling Adelaarsweg van start

Dhr. Hellinga, eigenaar van Caravan Hilton, gaat een nieuwe caravan- en camperstalling bouwen van 40 x 130 m aan de Adelaarsweg 5 in Zeewolde. Voor dit project heb ik de bouwtekeningen, vergunning aanvraag en constructieberekeningen gemaakt en een bestek geschreven voor de aanbesteding. De gemeente heeft inmiddels de vergunningen verleend en de constructieberekeningen goedgekeurd, zodat …

Meer lezen

Benodigde gegevens aanvraag natuurbeschermingswet voor agrarische bedrijven

Wat heeft u nodig voor de aanvraag of melding voor de Natuurbeschermingswet? Als u uw agrarische bedrijf wenst uit te breiden heeft u waarschijnlijk een Natuurbeschermingswet vergunning of verklaring van geen bedenkingen nodig, welke ik als adviseur voor u kan aanvragen. Bij toetsing van de mogelijke effecten op natuurgebieden als gevolg van stikstofuitstoot door uw …

Meer lezen

Ligboxenstal Gruttoweg 9 Zeewolde volop in aanbouw

10 September 2015. De bouw van de nieuwe ligboxenstal voor Van Overbeek in Zeewolde is momenteel volop in uitvoering. Op 8 september was de mestkelder van de ligboxenstal voor een groot deel klaar en liggen er voor een groot deel al de emissiearme vloeren en diepstrooiselboxen in. Bouwbureau Wedekind heeft voor dit project de bouwkundige …

Meer lezen

Nieuw Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren per 1augustus 2015

Nieuw besluit emissiearme huisvesting. (Geactualiseerd op 4 september 2015). Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is op 1 juli 2015 gepubliceerd in Staatsblad 2015-266. Dit besluit vervangt straks het Besluit amoniakemissie huisvesting veehouderij. De datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2015. In dit artikel staat een korte samenvatting van de wijzigingen in het nieuwe besluit voor melkveehouderijen. Programmatische Aanpak …

Meer lezen

Matrix software voor constructieberekeningen

Bouwbureau Wedekind gestart met Matrix software voor constructieberekeningen. De afgelopen maanden kreeg ik steeds meer aanvragen voor het maken van constructieberekeningen, waarvan ik een deel vanwege van het ontbreken van de juiste software moest uitbesteden. Na wat vergelijkend onderzoek ben ik terecht gekomen bij Matrix software en heb ik een demo versie van Matrix Frame …

Meer lezen