Home » brand

Tag: brand

Voorkom brand in uw bedrijf.

Voorkom brand in uw bedrijf met de onderstaande tips en checklist

Op de site checklist brand staan aanwijzingen en een checklist om het ontstaan van brand in uw bedrijf te voorkomen.
De Checklist Brandstichting en de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO/NCW en MKB-Nederland.

Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen.

Wat zijn de meest algemeen voorkomende oorzaken van brand?

  • brandgevaarlijke werkzaamheden
  • onveilig gebruik van de elektrische installatie
  • brandstichting

Voor agrarische bedrijven geldt nog een aantal specifieke oorzaken voor het ontstaan van brand:

  • verkeerd gebruik van elektrische apparatuur
  • (las)werkzaamheden
  • hooibroei

Om agrarische ondernemers bewust te maken van de gevaren en hen te helpen bij het voorkomen van stalbranden, is de checklist stalbranden opgesteld.

Strengere eisen brandveiligheid nieuwe stallen

Honderdduizenden dieren komen jaarlijks om het leven bij stalbranden. De Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Brand- en Rampenbestrijding (NVBR) en LTO Nederland vinden dat dieren beter beschermd moeten en kunnen worden tegen brand. Deze partijen stellen voor om in het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren te introduceren en de regelgeving voor deze categorie met de genoemde brandveiligheidseisen aan te scherpen. Momenteel vallen stallen onder de categorie industriegebouwen, zodat de brandveiligheidseisen voor stallen met dieren het zelfde zijn als bijvoorbeeld loodsen met opslag van goederen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw komt nu met maatregelen om brand in stallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Nieuwe eisen in het Bouwbesluit:

Een brand ontstaat vaak in technische ruimtes (meterkast, machinekamer), onder meer door kortsluiting. Zo moet bij de nieuwbouw van stallen de ruimte waarin belangrijke apparaten of installaties staan, de technische ruimte, minimaal 60 minuten brandwerend zijn.  Ook moeten de materialen (constructieonderdelen van en aankleding in stallen) bij nieuwbouw en verbouw voortaan voldoen aan strengere brandveiligheidseisen (minimaal brandklasse B). Een brand kan zich in een stal vaak snel uitbreiden via deze materialen.

De verwachting is dat de nieuwe eisen op 1 januari 2014 in werking gaan treden.

Tabel: Overzicht Europese brandklasse.

Europese klassering brandklasse materiaalgedrag
bij brand
in de praktijk
A1 geen enkele bijdrage onbrandbaar
A2 nauwelijks bijdrage praktisch onbrandbaar
B zeer beperkte bijdrage zeer moeilijk brandbaar
C grote bijdrage brandbaar
D hoge bijdrage goed brandbaar
E zeer hoge bijdrage zeer brandbaar
F gevaarlijke bijdrage uiterst brandbaar

Nieuw bouwbesluit per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Het concept is op vrijdag 29 april 2011 toegestuurd aan de Tweede en Eerste kamer en daarmee is dit document openbaar.

Het ontwerpbesluit bouwbesluit kunt u hier downloaden:[download id=”11″ format=”1″]

Er vinden nogal wat wijzigingen plaats, waarvan we er hier enkele behandelen. Verwacht hier dus geen volledige opsomming van alle wijzigingen. Meer lezen