Home » Gebouw

Tag: Gebouw

Jachthavengebouw te Warmond

Voor een opdrachtgever heb ik een jachthavengebouw ontworpen met een gecombineerde kantoor- en industriefunctie, dat gebouwd gaat worden in Warmond (Zuid Holland). De opdrachtgever had in eerste instantie een eigen plan ingediend, maar deze werd door de gemeente afgewezen.

Om aan de eisen van de welstand tegemoet te komen, heeft mijn bureau in korte tijd een nieuw ontwerp gemaakt, wat wel werd geaccepteerd door de welstandscommissie. Daarna is het plan verder uitgewerkt (bestektekening en principedetails) en aangevuld met bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie). Inmiddels is de aanvraag door de gemeente ontvankelijk verklaard en ligt het plan ter inzage.

Deze week heb ik ook opdracht gekregen om de constructieberekeningen- en tekeningen voor dit project te maken.

Eenvoudige visualisatie van het jachthavengebouwtje.
Eenvoudige visualisatie van het jachthavengebouwtje.