Home » lelystad

Tag: lelystad

Uitbreiding ligboxenstal Mts Zonderland

Uitbreiding ligboxenstal Mts Zonderland te Lelystad

De uitbreiding van de ligboxenstal met een oppervlak van 3170 m² is begin 2017 van start gegaan en in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen. De nieuwbouw is in het verlengde van de bestaande stal gebouwd, waardoor de totale lengte uitkomt op 164 m.
In totaal kunnen er nu 528 stuks melkvee en 457 stuks jongvee in de bestaande stal en de uitbreiding gehuisvest worden.

Als adviseur ben ik bij bijna alle facetten van de voorbereiding betrokken geweest:

  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Wijzingsplan om een vergroting van het bouwblok mogelijk te maken
  • Melding natuurbeschermingswet (PAS)
  • M.E.R. beoordelingsnotitie
  • Constructieberekeningen en constructietekeningen
  • Brandveiligheid (vuurlast, brandveiligheidsrapportage)
  • Bestek en aanbesteding

Foto’s:
Klik voor groot