Home » ligboxenstal

Tag: ligboxenstal

UItbreiding melkveehouderij te Zeewolde

Momenteel werk ik aan de uitbreiding van een melkveehouderij in Zeewolde. In het voorjaar is reeds de aanvraag voor de omgevingsvergunning -onderdeel milieu- aangevraagd. Op 19 juli is de vergunning verleend voor het milieugedeelte.

De volgende fase is het aanvragen voor de omgevingsvergunning -onderdeel bouwen-, het maken van constructieberekeningen van de mestkelder en staalconstructie. Daarna volgt het schrijven van een Bestek en Voorwaarden en de aanbesteding van het project.

De situatietekening

De bestaande ligboxenstal heeft een oppervlakte van 1120 m², de oppervlakte van de uitbreiding wordt 1112 m². Hierdoor is er plaats voor de extra huisvesting van 78 melkkoeien.
Er zal na het gereed komen van de bouw gemolken worden met 4 melkrobots van Lely, waarvan er 2 in de nieuwbouw in een nieuwe ruimte geplaatst zullen worden.

Uitbreiding melkveehouderij te Lelystad naar aannemers

Aanbesteding bestek en tekeningen

Het bestek met bijbehorende tekeningen en constructieberekeningen voor de uitbreiding van de melkveehouderij aan de Plavuizenweg 1 te Lelystad is vanochtend naar een aantal aannemers verstuurd voor de aanbesteding. Het project omvat het deels slopen en opnieuw overkappen van een bestaande ligboxenstal, de uitbreiding van een ligboxenstal en de bouw van een kapschuur.

plavuizenweg_1-bestektekening
Bestektekening ligboxenstal en kapschuur

Dit project is begin 2016 door Bouwbureau Wedekind opgestart met het maken van een voorlopig ontwerp. Daarna is een wijzigingsplan gemaakt om de vergroting van het bouwblok mogelijk te maken en is tevens een MER-beoordelingsnotitie opgesteld en een “Verklaring Van Geen Bedenkingen” (VVGB) in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. Net voor de zomervakantie is de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, milieu, slopen en kappen bomen ingediend bij de gemeente Lelystad.

Mijn locatie
Bereken route

 

Ligboxenstal Gruttoweg 9 Zeewolde volop in aanbouw

10 September 2015.

De bouw van de nieuwe ligboxenstal voor Van Overbeek in Zeewolde is momenteel volop in uitvoering. Op 8 september was de mestkelder van de ligboxenstal voor een groot deel klaar en liggen er voor een groot deel al de emissiearme vloeren en diepstrooiselboxen in.

Bouwbureau Wedekind heeft voor dit project de bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen gemaakt en de omgevingsvergunningen voor bouwen, milieu en natuurbeschermingswet aangevraagd.

Update 23 oktober2015.

De staalconstructie wordt geplaatst door Van den Brink Montage uit Kootwijkerbroek en staat inmiddels bijna overeind, nu is pas goed te zien hoe groot de stal wordt!

Update 22 december 2015.

De ruwbouw is inmiddels grotendeels gereed. Het dak is dicht en momenteel wordt de licht- en ventilatienok gemonteerd. De topgevels zitten gedeeltelijk dicht. Binnenin de stal is het metselwerk van het logiesverblijf op de zolder bijna gereed.

Update 16 februari 2016.

De ruwbouw is van de stal is gereed, de deuren en kozijnen zitten er in en er kan begonnen worden met de afwerking van de wanden en vloeren in de gebruiksruimten. De stalinrichter is bezig met de boxen te monteren en er wordt gewerkt aan de aanleg voor de zonnepanelen.

Klik op een afbeelding voor groot.

Twee nieuwe aanvragen melkveehouderijen ingediend

Deze week kort voor de bouwvak nog 2 aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend voor 2 melkveehouderijen.

De eerste aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe jongveestal voor 187 stuks jongvee aan de Rendierweg 4 in Biddinghuizen (gemeente Dronten).

De tweede aanvraag is een groot project, waar ik al lang mee bezig ben en waarvan we nu de puntjes op “i” hebben kunnen zetten. Het betreft de uitbreiding van een melkveehouderij met 700+ stuks melkvee aan de Gruttoweg 9-15 in Zeewolde. Daartoe is een erfvergroting aangevraagd, het bouwen van een nieuwe ligboxenstal en melkstal (samen 9477 m²) en het plaatsen van nieuwe sleufsilo’s. Om deze grote stal te mogen realiseren is er de nodige aandacht besteed aan de brandveiligheidsaspecten.

Ontwerp ligboxenstal te Zeewolde voor 700 stuks melkvee

Een melkveehouder aan de Gruttoweg in Zeewolde wil het bedrijf uitbreiden met 700+ stuks melkvee. De nieuwe huisvesting wordt een ligboxenstal met een 80 stands buitenmelker. De ligboxenstal zal worden ontworpen conform de voorschriften van de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) en voorzien van een emissie arme stalvloer en een geïsoleerd dak.

Inmiddels heeft Bouwbureau Wedekind een mer-beoordelingsnotitie opgesteld die binnenkort zal worden ingediend bij de gemeente. Daarna zal de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de stal en de erfvergroting worden ingediend.

Situatie uitbreiding melkveehouderij Duikwerweg 50 Zeewolde

Omgevingsvergunning uitbreiding melkveehouderij Duikerweg 50 Zeewolde ingediend

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een melkveehouderij aan de Duikerweg 50 Zeewolde is vandaag door Bouwbureau Wedekind ingediend.

Aangevraagd zijn de volgende onderdelen:

  • Overig bouwwerk bouwen
    Het betreft het bouwen van een potstal (1055 m²) en een ligboxenstal (2780 m²).
  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
    Voor de nieuwbouw is een vergroting van het bouwblok naar 2,5 ha. noodzakelijk.
  • Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
    Het milieudeel bestaat uit het invullen van een groot aantal formulieren met betrekking tot het inwerking hebben van een melkveehouderij. Verder is een m.e.r.-beoordelingsnotie opgesteld, omdat in totaal meer dan 340 stuks melk- en jongvee worden gehouden. Om te toetsen of de depositie op gevoelige habitats op de Veluwe (Natura 2000) voldoet aan de drempelwaarden, is een ammoniakberekening gemaakt.

In de aangevraagde situatie gaat het bedrijf 703 stuks melkvee en 176 stuks jongvee houden.

Situatie uitbreiding melkveehouderij Duikwerweg 50 Zeewolde
Situatie uitbreiding melkveehouderij Duikwerweg 50 Zeewolde

Nieuwbouw jongveestal Ossenkampweg Zeewolde

Voor een melkveehouder in Zeewolde heeft Bouwbureau Wedekind het ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen jongveestal.

Omdat de nieuwe stal direct tegen de bestaande ligboxenstal (een Rijksdienst stal) wordt gebouwd, is er gekozen om het materiaal gebruik af te stemmen op de bestaande stal. In plaats van de gebruikelijke stalen damwand bekleding krijgen de nieuwe topgevels een gevelbekleding van houten potdeksels. De indeling van de stal wordt een 3 + 1 rijige stal met een groot strohok. De vloeren zullen worden uitgevoerd als traditionele (jong)veeroosters.

Hieronder een paar impressies van de nieuwe stal.

[googleMap name=”Ossenkampweg Zeewolde” width=”400″ height=”300″ typecontrol=”false” directions_to=”false”]Ossenkampweg 2 zeewolde[/googleMap].

Visualisatie nieuw te bouwen ligboxenstal

Nieuwe ligboxenstal in Biddinghuizen

Voor een bestaande melkveehouderij aan de Nonnetjesweg in Biddinghuizen (gemeente Dronten) heb ik in opdracht van Architektenburo Johan Knol o.a. het schetsontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen ligboxenstal. De stal wordt een 3 + 2 rijige stal met een 36 stands binnenmelker die plaats moet bieden aan 328 stuks melkvee en 45 pinken. Het overige jongvee wordt gehuisvest in de bestaande stal.

Visualisatie nieuw te bouwen ligboxenstal
Visualisatie nieuw te bouwen ligboxenstal

 

Plattegrond ligboxenstal
Plattegrond ligboxenstal