Home » ligger

Tag: ligger

Matrix software voor constructieberekeningen

Bouwbureau Wedekind gestart met Matrix software voor constructieberekeningen.

De afgelopen maanden kreeg ik steeds meer aanvragen voor het maken van constructieberekeningen, waarvan ik een deel vanwege van het ontbreken van de juiste software moest uitbesteden. Na wat vergelijkend onderzoek ben ik terecht gekomen bij Matrix software en heb ik een demo versie van Matrix Frame 2d raamwerken en de Matrix toolbox kunnen uitproberen, waarna ik heb besloten in het pakket te investeren. Om met het pakket te leren werken heb ik een eendaagse cursus gevolgd, waarin je net de handigheidjes worden aangeleerd om sneller een constructieschema op te bouwen en de belastingen en belastingcombinaties op de juiste wijze in te voeren.

Inmiddels ben ik wat vertrouwder geraakt met de software en heb de eerste projecten daarmee berekend.

  • Staalconstructie stalen spanten en liggers vloer + houten balklaag voor een camperstalling
  • Stalen liggers voor de verbouwing van een woning
  • De betonconstructie van de onderbouw (mestkelder) van een sleufsilo, afmetingen en wapening van de keldervloer en kelderwanden
  • Windverbanden staalconstructie van een ligboxenstal
  • Lateien, houten gordingen, stalen spant, houten balklaag vlieringen de hoek- en kilkepers voor een woning

 

 

Online berekening stalen balk, ligger, latei of kapspant

Via deze module krijgt u snel een ontwerp berekening volgens de geldende norm (NEN of Eurocode) om het profieltype (HEA, HEB, IPE) te kunnen bepalen. Zo kunt u in een vroeg stadium van uw bouwplan al rekening houden met de afmetingen van de staalconstructie en kunt u dit in uw plan integreren.

Voor ingewikkeldere berekeningen, of volledige berekeningen van een staalconstructie inclusief windverbanden, stabiliteit en verbindingen is de module niet geschikt. U kunt dan contact opnemen voor een vrijblijvende offerte.