Home » postzegelbestemmingsplan

Tag: postzegelbestemmingsplan

Postzegelplan voor uitbreiding melkveehouderij en loonbedrijf te Alphen aan den Rijn

Om de uitbreiding van een melkveehouderij en loonbedrijf mogelijk te maken, heeft Bouwbureau Wedekind een zgn. “postzegelbestemmingsplan” opgesteld. Een postzegelbestemmingsplan is een klein bestemmingsplan op locatie.

Het melkveehouderijbedrijf en agrarisch loonbedrijf aan de Westgouweweg 7A, gemeente Alphen aan den Rijn, is voornemens het bedrijf uit te breiden door middel van de nieuwbouw van een ligboxenstal, een kantoor met loods t.b.v. stalling voor het materieel en een kapschuur t.b.v. voer opslag.
Om deze voor de bedrijfsvoering noodzakelijke verandering te realiseren, zal een erfvergroting naar 2,0 ha noodzakelijk zijn.

Het vigerend bestemmingsplan van de gemeente Alphen aan den Rijn “Buitengebied 2000” staat de voorgeno­men uitbreiding niet toe, omdat binnen het huidige aangewezen bouwblok de voorgenomen bouwwerken niet te realiseren zijn.

Momenteel ligt het concept postzegelbestemmingsplan ter beoordeling bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

Bestaande situatie
Bestaande situatie

 

Gewenste situatie
Gewenste situatie