Home » rc-waarde

Tag: rc-waarde

Nieuw bouwbesluit per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Het concept is op vrijdag 29 april 2011 toegestuurd aan de Tweede en Eerste kamer en daarmee is dit document openbaar.

Het ontwerpbesluit bouwbesluit kunt u hier downloaden:[download id=”11″ format=”1″]

Er vinden nogal wat wijzigingen plaats, waarvan we er hier enkele behandelen. Verwacht hier dus geen volledige opsomming van alle wijzigingen. Meer lezen