Home » Visualisatie

Tag: Visualisatie

Visualisatie woonboot

Woonboot te Zeewolde

Voor de nieuwbouw van een woonboot aan de Beloop (Blauwe Diamant) in Zeewolde is afgelopen week de omgevingsvergunning verleend.

Voor dit project heb ik het bouwkundige tekenwerk gemaakt en de bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie en MPG).

De “fundering” bestaat uit een prefab betonbak die zorgt voor het drijvende vermogen. De draagconstructie van de vloeren en het dak bestaat uit een staalconstructie met een houten balklaag. De wanden worden vervaardigd in Houtskeletbouw (HSB).

Extra aandacht bij het tekenwerk ging uit naar een nauwkeurige maatvoering, dit was voor de opdrachtgever erg belangrijk in verband met de beoogde indeling en inrichting van de ruimtes. Daarom heb ik naast een plattegrond schaal 1:100 voor de vergunningsaanvraag ook een werkplattegrond op schaal 1:20 gemaakt. Daarop staan de kozijnen, staalconstructie en wanden gemaatvoerd en zijn de HSB stijlen ingetekend.

De betonbak is inmiddels gereed en de opbouw van de woonboot zal binnenkort van start gaan.

Update 30 oktober 2019

De betonbak, de “romp” en  fundering” van de woonboot ligt al een tijdje op zijn plek en inmiddels is de opbouw al in een vergevorderd stadium. De hele bovenbouw bestaat uit Houtskeletbouw (HSB). De wanden hebben een hoge isolatiewaarde, doordat er niet alleen 140 mm minerale wol tussen de stijlen wordt aangebracht, maar er ook een HR isolatieplaat dik 40 mm aan de buitenzijde voor de stijlen wordt aangebracht. Deze zorgt dat de stijlen niet direct in contact komen met de (koude) buitenlucht. De HR isolatie heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt (lamda waarde, ofwel λ) van 0,022 W/m.K, waarmee de isolatiewaarde van de gevels uitkomt op een Rc waarde van 4,7 m².K/W.

Jachthavengebouw te Warmond

Voor een opdrachtgever heb ik een jachthavengebouw ontworpen met een gecombineerde kantoor- en industriefunctie, dat gebouwd gaat worden in Warmond (Zuid Holland). De opdrachtgever had in eerste instantie een eigen plan ingediend, maar deze werd door de gemeente afgewezen.

Om aan de eisen van de welstand tegemoet te komen, heeft mijn bureau in korte tijd een nieuw ontwerp gemaakt, wat wel werd geaccepteerd door de welstandscommissie. Daarna is het plan verder uitgewerkt (bestektekening en principedetails) en aangevuld met bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie). Inmiddels is de aanvraag door de gemeente ontvankelijk verklaard en ligt het plan ter inzage.

Deze week heb ik ook opdracht gekregen om de constructieberekeningen- en tekeningen voor dit project te maken.

Eenvoudige visualisatie van het jachthavengebouwtje.
Eenvoudige visualisatie van het jachthavengebouwtje.

Visualisatie ligboxenstal Nonnetjesweg 12 Biddinghuizen

Het ontwerp voor een nieuw te bouwen ligboxenstal aan de Nonnetjesweg 12 te Biddinghuizen in opdracht van Architektenburo Johan Knol is gewijzigd. Bouwbureau Wedekind heeft een aantal visualisaties gemaakt met verschillende kleur en materiaal keuzes. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever gekozen om de gevels in gele baksteen (of prefab betonpanelen met steenmotief) uit te voeren met een donkergrijze kleur damwand in de topgevels. Ook de overheaddeuren en loopdeuren worden donker grijs. De sandwich dakelementen krijgen een licht grijze kleur.

De afbeeldingen hieronder laten de kleurenstudies zien.

Het oorspronkelijke ontwerp kunt u hier bekijken.

3D Visualisaties

Door te werken met een 3D tekenprogramma (ARC+ van CADez te ’s Hertogenbosch) is het mogelijk een woning, of ander gebouw direct in 3D te tekenen. De opdrachtgever krijgt zo in een vroeg stadium een ruimtelijk beeld van de nieuwbouw of verbouwing. Door het tekenmodel met een (extern) renderprogramma te bewerken, kunnen er ook kleuren en materialen aan het model worden toegekend.

Zo kunnen we bijv. laten zien hoe het gebouwmodel er uitziet in een donkere steen, of juist met een lichte steen. Ook kunnen we de kozijnen en draaiende delen in verschillende kleuren laten zien.

De nieuwste ARC+ update, versie 2011, maakt het mogelijk om de tekening te bewerken en direct in preview rendervensters te zien wat het ruimtelijke resultaat is. Een extern renderpakket is niet meer nodig! Het programma wordt gedemonstreerd in het SBS 6 programma “Huizenjacht”. Klik voor een demonstratievideo op deze link.

Wilt u een 3D visualisatie laten maken?
Op basis van aan te leveren (2D) tekeningen op papier, of digitaal, kunnen we het model in 3D opzetten en daarna een visualisatie van uw voorkeur van maken.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van de mogelijkheden, variërend van eenvoudige renderings zonder omgeving, tot volledige artist impressies van het gebouw in zijn omgeving.