Home » Zeewolde

Tag: Zeewolde

Uitbreiding ligboxenstal

Uitbreiding ligboxenstal voor fam. Oudijk

Begin 2017 ben ik begonnen met het ontwerp voor de uitbreiding van de bestaande ligboxenstal aan de Nekkeveldweg in Zeewolde. In eerste instantie wilde mijn opdrachtgever alleen de mestkelder bouwen en in een latere fase de bovenbouw. Uiteindelijk is toch besloten om de hele stal in één keer te bouwen.

De uitbreiding van de ligboxenstal met een oppervlak van ruim 1100 m² biedt plaats aan 79 stuks melkvee en 20 stuks jongvee. Hiermee komt het totale aantal dieren uit op 295 stuks. Om de koeien te melken waren er al 2 Lely Astronaut melkrobots aanwezig in de bestaande stal. In het nieuwe gedeelte is er nog een derde robot bijgekomen met ruimte om nog een vierde melkrobot te kunnen plaatsen.

Voor de roosters is gekozen voor een emissie-arme vloer van het type MeadowFloor. De emissiefactor van de MeadowFloor bedraagt 6,0 kg NH3 per dierplaats per jaar en heeft een definitieve erkenning onder BWL nr: 2015.05.V1.

De gevels bestaan uit prefab betonpanelen met baksteenmotief met daarboven in de zijgevels windbreekgaas en ventilatiegordijnen. De kopgevels bestaan uit prefab betonpanelen met baksteenmotief met daarboven stalen sandwich damwandpanelen. Voor het dak is eveneens gekozen voor stalen sandwichpanelen. De asbest golfplaten van de bestaande stal zijn gesaneerd en vervangen door een nieuw dak van stalen sandwichpanelen.

Bouwbureau Wedekind is verantwoordelijke geweest voor het bouwkundige tekenwerk, de aanvraag van de omgevingsvergunning, melding Natuurbeschermingswet, de constructieberekeningen, een rapportage brandveiligheid met risico analyse en de aanbesteding.

Foto’s:
Klik voor groot

Visualisatie woonboot

Woonboot te Zeewolde

Voor de nieuwbouw van een woonboot aan de Beloop (Blauwe Diamant) in Zeewolde is afgelopen week de omgevingsvergunning verleend.

Voor dit project heb ik het bouwkundige tekenwerk gemaakt en de bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie en MPG).

De “fundering” bestaat uit een prefab betonbak die zorgt voor het drijvende vermogen. De draagconstructie van de vloeren en het dak bestaat uit een staalconstructie met een houten balklaag. De wanden worden vervaardigd in Houtskeletbouw (HSB).

Extra aandacht bij het tekenwerk ging uit naar een nauwkeurige maatvoering, dit was voor de opdrachtgever erg belangrijk in verband met de beoogde indeling en inrichting van de ruimtes. Daarom heb ik naast een plattegrond schaal 1:100 voor de vergunningsaanvraag ook een werkplattegrond op schaal 1:20 gemaakt. Daarop staan de kozijnen, staalconstructie en wanden gemaatvoerd en zijn de HSB stijlen ingetekend.

De betonbak is inmiddels gereed en de opbouw van de woonboot zal binnenkort van start gaan.

Update 30 oktober 2019

De betonbak, de “romp” en  fundering” van de woonboot ligt al een tijdje op zijn plek en inmiddels is de opbouw al in een vergevorderd stadium. De hele bovenbouw bestaat uit Houtskeletbouw (HSB). De wanden hebben een hoge isolatiewaarde, doordat er niet alleen 140 mm minerale wol tussen de stijlen wordt aangebracht, maar er ook een HR isolatieplaat dik 40 mm aan de buitenzijde voor de stijlen wordt aangebracht. Deze zorgt dat de stijlen niet direct in contact komen met de (koude) buitenlucht. De HR isolatie heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt (lamda waarde, ofwel λ) van 0,022 W/m.K, waarmee de isolatiewaarde van de gevels uitkomt op een Rc waarde van 4,7 m².K/W.

Open dag melkveehouderij Van Overbeek 8 april 2016

Op vrijdag 8 april houd melkveehouderij Van Overbeek een open dag.

Samen met de deelnemende bedrijven nodigen wij u uit, om tijdens deze open dag, de nieuwe melkveestal te komen bekijken. U bent van 10:00 tot 16:00 uur van harte welkom.

Wat is er te zien:

  • 80 stands buitenmelker GEA
  • Swaans emissiearme vloer
  • 650 greenbedding boxen
  • Doda mestscheider
  • Sproeisysteem achterin boxrand
  • Zonnepanelen
  • Dimbare LED-verlichting
  • BeTeBe brug

Bouwbureau Wedekind heeft voor dit bedrijf het bouwkundige tekenwerk, de vergunning aanvragen, constructieberekeningen en de aanbesteding uitgevoerd.

Overbeek-open-dag

Locatie:
Familie Van Overbeek
Gruttoweg 9-15
3897 LS Zeewolde

Mijn locatie
Bereken route

Ligboxenstal Gruttoweg 9 Zeewolde volop in aanbouw

10 September 2015.

De bouw van de nieuwe ligboxenstal voor Van Overbeek in Zeewolde is momenteel volop in uitvoering. Op 8 september was de mestkelder van de ligboxenstal voor een groot deel klaar en liggen er voor een groot deel al de emissiearme vloeren en diepstrooiselboxen in.

Bouwbureau Wedekind heeft voor dit project de bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen gemaakt en de omgevingsvergunningen voor bouwen, milieu en natuurbeschermingswet aangevraagd.

Update 23 oktober2015.

De staalconstructie wordt geplaatst door Van den Brink Montage uit Kootwijkerbroek en staat inmiddels bijna overeind, nu is pas goed te zien hoe groot de stal wordt!

Update 22 december 2015.

De ruwbouw is inmiddels grotendeels gereed. Het dak is dicht en momenteel wordt de licht- en ventilatienok gemonteerd. De topgevels zitten gedeeltelijk dicht. Binnenin de stal is het metselwerk van het logiesverblijf op de zolder bijna gereed.

Update 16 februari 2016.

De ruwbouw is van de stal is gereed, de deuren en kozijnen zitten er in en er kan begonnen worden met de afwerking van de wanden en vloeren in de gebruiksruimten. De stalinrichter is bezig met de boxen te monteren en er wordt gewerkt aan de aanleg voor de zonnepanelen.

Klik op een afbeelding voor groot.

Zeewolde bij de Pinken op zaterdag 6 september a.s.

Voor de 26e keer organiseren de veeteeltstudieclubs uit Zuidelijk en Oostelijk Flevoland de jongveedag Zeewolde bij de Pinken. De Pinkendag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 6 september a.s.

Het doel van deze dag is het grote publiek laten zien waar de agrarische sector mee bezig is op hun melkveebedrijven. De deelnemers die met hun koeien aan de keuring meedoen zijn veehouders uit Flevoland. Voor de jongste generatie is er ook dit jaar weer de kalveropfokclub, waar jongeren tot 12 jaar aan mee kunnen doen met een kalfje.

Bloembollen in volle bloei

Als inwoner van Zeewolde hoef ik niet naar de bollenstreek om velden vol met bloeiende tulpen te zien. Ze staan hier in de eigen “achtertuin”! Veel boeren in Flevoland stellen een perceel ter beschikking voor bloembollen aan kwekerijen uit de bollenstreek.

Vanochtend op de terugweg van een klant, kwam ik langs de Sternweg een schitterend bollenveld tegen. Het was ook mooi helder en zonnig weer, dus ben ik even gestopt om een aantal foto’s te maken van de bloeiende tulpen.

Constructieberekeningen voor uitbreiding racketcentrum Zeewolde

Het racketcentrum Zeewolde gaat uitbreiden met een fitnessruimte. De nieuwe ruimte van 2 bouwlagen wordt omhuldt met 2 dichte gevels en 2 vliesgevels en is ontworpen door René Smit Architecten BNA uit Zeewolde.

Bouwbureau Wedekind heeft in overleg met de architect en opdrachtgever voorstellen gemaakt voor de staalconstructie en deze doorgerekend, zodat de architect de constructies in het definitief ontwerp (DO) kan intekenen. De constructie moet niet alleen functioneel zijn, maar ook esthetisch in het ontwerp van de architect passen.

Twee nieuwe aanvragen melkveehouderijen ingediend

Deze week kort voor de bouwvak nog 2 aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend voor 2 melkveehouderijen.

De eerste aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe jongveestal voor 187 stuks jongvee aan de Rendierweg 4 in Biddinghuizen (gemeente Dronten).

De tweede aanvraag is een groot project, waar ik al lang mee bezig ben en waarvan we nu de puntjes op “i” hebben kunnen zetten. Het betreft de uitbreiding van een melkveehouderij met 700+ stuks melkvee aan de Gruttoweg 9-15 in Zeewolde. Daartoe is een erfvergroting aangevraagd, het bouwen van een nieuwe ligboxenstal en melkstal (samen 9477 m²) en het plaatsen van nieuwe sleufsilo’s. Om deze grote stal te mogen realiseren is er de nodige aandacht besteed aan de brandveiligheidsaspecten.

Geen mini windmolens op daken buitengebied Zeewolde

De gemeente Zeewolde geeft geen verruiming in het bestemmingsplan voor de bouwmogelijkheden van mini windmolens op daken van gebouwen in het buitengebied.

Bouwbureau Wedekind heeft een principe aanvraag ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van mini windturbines op daken van agrarische gebouwen binnen de gemeente.

De reactie van de gemeente is als volgt:

De (voorgestelde) rij windmolens op het dak zijn beeldbepalend en hebben grote invloed op de verschijningsvorm van de bebouwing. Vooralsnog willen we dan ook de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan voor een dergelijke ontwikkeling niet verruimen en moeten de windmolens op gebouwen binnen de maximale bouwhoogte blijven, danwel als ondergeschikt bouwdeel, indien de ruimtelijke invloed op de verschijningsvorm beperkt is/blijft.

Principe aanvraag mini-windturbies op daken in buitengebied.
Principe aanvraag mini-windturbies op daken in buitengebied.

Bouwbureau Wedekind in lokale krant

Afgelopen dinsdag 27 maart is een redactioneel artikel gewijd aan Bouwbureau Wedekind in de Zeewolde Actueel.

Persbericht in de Zeewolde Actueel van 23 maart 2012, 27e jaargang, nr. 13.

Artikel in Zeewolde Actueel
Artikel in Zeewolde Actueel

Voor nieuwbouw, verbouw en aanbouw: Bouwbureau Wedekind

 

Zeewolde – Voor het realiseren van nieuwbouw, een verbouwing of een aanbouw zijn bouwtekeningen nodig. Is het een groot project dan kan het zo zijn dat er eerst een bouwvergunning aangevraagd moet worden. Al deze werkzaamheden, vanaf een eerste schetsontwerp tot en met de oplevering, zijn bij Bouwbureau Wedekind in vakkundige en betrouwbare handen!

Het bedrijf, gevestigd aan het Gildenveld 18a in Zeewolde, is een jaar geleden gestart door architect Martin Wedekind. Daarvoor heeft de Zeewoldenaar 17 jaar ervaring opgedaan bij Architektenburo Johan Knol.

 

Kennis en ervaring

De reden voor Martin Wedekind om zelfstandig ondernemer te worden, kwam omdat zijn voormalige werkgever had aangegeven het rustiger aan te willen gaan doen. “Maar voor bepaalde opdrachten werken we nog steeds samen”, laat Martin weten. Het grootste deel van Wedekind’s werkzaamheden richt zich op de agrarische sector. Zo staan er alleen al in Flevoland een aantal moderne veestallen die op de tekentafel van Martin Wedekind zijn ontstaan. Het zijn projecten waar veel kennis en ervaring bij komt kijken. “Het werk vereist dat je je moet blijven verdiepen in de regelgeving en dat je op de hoogte bent van wat er speelt in de agrarische sector. Tenslotte moet je weten wat er bouwkundig voor nodig is om een project op papier te kunnen zetten.” De agrarische sector is constant in ontwikkeling en dat brengt nieuwe opdrachten met zich mee. Zo is Wedekind momenteel bezig om visualisatie te maken van het ‘Wind Solar Hybrid Power System. Deze opdracht is afkomstig van een Nederlandse agrariër die werkzaam is in Tjechië. “Het is een groot energieproject dat bestaat uit meerdere kleine windturbines en zonnepanelen, waarmee de melkhouderij met 150 melkkoeien dagelijks van stroom wordt voorzien en de overige energie kan opslaan voor reserve.”

 

Diensten

De diensten waarvoor men bij bouwbureau Wedekind terecht kan, zijn onder meer het verzorgen van bouwkundige tekeningen, vanaf het ontwerp tot en met de werktekeningen in de uitvoeringsfase; constructieberekeningen voor verbouw of nieuwbouw van woningen, bedrijfshallen, agrarische gebouwen en kantoorgebouwen; vuurlastberekening en het bepalen van een EPA energielabel om energieverbruik terug te dringen.

“Wij kunnen klanten begeleiden in het hele bouwtraject, zowel bij nieuwbouw, verbouw en aanbouw”, vertelt Martin Wedekind. “Ik maak bouwkundige tekeningen en een bouwkundig bestek en daar kunnen dan een aantal aannemers op inschrijven.” Op basis van het bouwkundig tekenwerk, dat in zowel 2D als in 3D kan worden weergegeven, kan een aannemer direct aan de slag. “Maar ook gemeenten kunnen heldere en complete vergunningaanvragen tegemoet zien, die voldoen aan alle regelgeving in het bouwbesluit.”

 

Voordelen

Bouwbureau Wedekind is een eenmanszaak. “Alleen ben je wel klein, maar bij een groot project kan ik een beroep doen op andere specialistische adviseurs. “Voordeel van een klein bureau is dat ikkostenbesparend kan werken en in direct contact sta met de opdrachtgever, zodat we precies weten wat de wensen zijn.”