Portaal

Online Spantberekening

Online Spantberekening

Online een berekening aanvragen voor een stalen (of houten) spant, portaal, of ligger. Door de gegevens in het formulier spantberekening in te vullen krijgt u snel een ontwerp berekening volgens de geldende norm (NEN of Eurocode) om het profieltype (HEA, HEB, IPE) te kunnen bepalen. Zo kunt u in een vroeg stadium van uw bouwplan al rekening houden met de afmetingen van de staalconstructie en kunt u dit in uw plan integreren.