Uitbreiding woning zeewolde

Uitbreiding woning zeewolde
Page content

Begin juli een principe aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een vrijstaande woning aan de Kornoelje in Zeewolde. De opdrachtgevers willen hun huis toekomstbestendig maken,

waarbij een slaapkamer en badkamer op de begane grond worden gerealiseerd.

Een deel van de hudige garage blijft bestaan, maar zal volledig worden geIsoleerd. Achter de woning zal het dak van de uitbreiding hoger worden gelegd om meer vrije hoogte te verkrijgen. Een aantal ontwerpen zijn aan de opdrachtgever voorgelegd, waarbij de visualisaties een handig hulpmiddel zijn om een ruimtelijk idee van het ontwerp te krijgen.

Update 29 september

Het plan is als principeplan ingediend bij de gemeente en vorige week behandeld in de gemeenteraad. Hoewel de getekende uitbreiding binnen het maximale bebouwbaar oppervlakte bleef en ook de hoogte voldeed aan de eisen, is het plan toch afgekeurd. Helaas worden alleen uitbreidingen toegestaan die vergunningvrij gebouwd mogen worden. Omdat een deel van de verblijfsruimtes in de uitbreiding verder dan 4,00 m van de huidige achtergevel van de woning kwamen, mag er niet vergunningvrij worden gebouwd. Niet alles gaat altijd volgens verwachting…

Om te kijken naar de mogelijkheden van een uitbreiding die voldoet aan de regels voor vergunningvrij bouwen, heb ik daarom met de opdrachtgevers om de tafel gezeten. Na een aantal schetsen kwamen we samen toch tot een alternatieve oplossing!

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn in te zien via deze site van de Rijksoverheid


Af en toe plaats ik berichten op Twitter, ik vind het leuk als je mij wilt volgen. Verder ben ik te vinden op Facebook en op LinkedIn, maar wil je een bericht sturen, mailen, of mij bellen, ga dan naar de Contactpagina.